Skal man selv betale for en forsvarsadvokat?

Det er naturligvis ikke gratis at få en advokat til at føre din sag ved retten. Derfor er det som udgangspunkt også dig selv, der skal betale alle sagens omkostninger. Ender du med at blive frikendt, skal du ikke selv betale udgifterne til en beskikket forsvarer.

Hvis du bliver dømt i sagen, lander alle udgifter på dit bord. Størstedelen af sagens omkostninger består af udgifter til din forsvarer, men der kan også være andre omkostninger forbundet med at føre sagen.

Det offentlige betaler i første omgang ved beskikket forsvarer

Hvis en beskikket forsvarer har stået for at føre din sag, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne. Det betyder dog ikke, at du slipper for at skulle betale. Derimod vil du efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige, hvorfor det i sidste ende er dig, der betaler.

I denne forbindelse er der sjældent forskel på, hvad det koster at have en beskikket forsvarer. Det skyldes, at salæret til din forsvarer normalt bliver udregnet på baggrund af faste takster. Derfor kan du på forhånd få en nogenlunde idé om, hvad det vil komme til at koste dig.

Du betaler selv for en privatantaget forsvarer

Hvis du i forbindelse med din sag har haft en privatantaget forsvarer, skal du selv stå for at betale de udgifter, der har været forbundet med dette. Hvad det vil koste dig, afhænger af den aftale, du har indgået med din forsvarer. Derfor er det ikke de offentlige takster, der regnes ud fra.

De fleste beslutter sig for at have en beskikket forsvarer til at føre deres sag. Det handler naturligvis om, at det ellers kan blive en dyr affære at føre sagen ved retten. Om du vælger at have en privatantaget forsvarer, er naturligvis op til dig selv at beslutte.

Du betaler ikke, hvis du bliver frifundet

Hvis du bliver frifundet, fordi du f.eks. har fået kyndig advokathjælp til drabsforsøg straf, så skal du ikke betale for udgifterne til den beskikkede forsvarer. Derimod vil det være det offentlige, der står for at betale de udgifter, der har været forbundet med sagen.

Som angivet før, så vil du dog stadig skulle betale, hvis du har valgt at have en privatantaget forsvarer. I visse tilfælde kan retten afgøre, at du ikke skal stå med alle udgifter til den privatantagne forsvarer. Det sker sjældent, men i sådanne tilfælde vil det offentlige betale en del af regningen.